Jaguar F1 – pentru toate gusturile

Pepenele galben se cultivă în ţara noastră atît în câmp deschis cât şi în spaţii protejate. Cultura pepenelui galben este puternic dezvoltată în zone cu soluri nisipoase din Banat-Crisana, bazinul Dabuleni, zona Bărăgan şi nu în ulimul rând sudul Moldovei. Succesul unei culturi pe lânga alegerea potrivita a hibridului este legată şi de factori de